संघीयताका छिद्र

पृष्ठभूमीः नेपालमा संघीयता सवल, सक्षम र सफल बनाउने मूलमर्मलाई आत्मसात गर्दै वर्तमान कार्यान्वायनमा रहेको नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन...

पृष्ठभूमि संवैधानिक विकासक्रम, परिवर्तित सन्दर्भमा नागरिकको आकांक्षा र अपेक्षित शासन व्यवस्थाको मागलाई सम्बोधनको महशुस गराउन वर्तमान कार्यान्वायनमा रहेको सातौँ संविधानको रूपमा नेपालको संविधानले प्रस्तावनाबाटै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको...