मितिः जहिले तिमि पढ्छौ, तहिले प्रिय, तिमीले पठाएको मेल मैले प्राप्त गरँे । मेलमा तिमीले आफू साहित्य क्षेत्रबाट टाढा जान लागेको हुनाले आजसम्म आफूले जेजति रचेको थिए ति सबै...

विरुद्ध

चलनचल्तीको युगमा गुमनाम बसिसकेको अथवा बसिरहेको अथवा बस्ने सोचिरहेको एउटा मानिस, के चलनचल्तीको युगको विरुद्धको मानिस हो ? जस्तैः कतै यात्रामा निस्किरहेको अथवा निस्किन खोजिरहेको अथवा निस्किसकेको एउटा मानिस,...