कृष्ण समर्पण, दाङ :  थारु समुदाय विविध संस्कृति, परम्परा ओ चालचलनले भरल समुदाय हो । थारु समुदायम संस्कृति ओ सभ्याताके समुन्द्र हो । थारु समुदायम आपन् किसिमक रिटिरिवाज, चालचलन, नाचगान बा ।...