युवा कृषकलाई २० लाखसम्म अनुदान

काठमाडौं : सरकारले कृषिमा युवा कार्यक्रम लागु गरेको छ । कृषि पेसालाई मर्यादित एवम् व्यवस्थित गर्न एकीकृत रूपमा पूँजी र प्रक्रिया प्रवाह गरी युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने र स्वरोजगार प्रवद्र्धनमार्फत ग्रामीण एवम् कृषि क्षेत्रबाट युवा पलायनलाई न्यूनीकरण गर्दै मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले कृषिमा युवा कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७६ स्वीकृत गरी लागु गरेको हो ।

कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि उद्यम तथा कृषि कर्म गर्न चाहने युवाले २० लाख रूपैयाँसम्मको रकम अनुदान स्वरूप पाउँनेछन् । मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रममा सहभागी जनाउने युवा १८ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी प्रचलित कानुनले अयोग्य नठहरिएको, आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा भएको (जग्गाको क्षेत्रफल र भोगाधिकार खुल्ने प्रमाण) वा एकाघरको जग्गा भए कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जग्गाधनीको मञ्जुरीनामा, भाडामा लिएको भए सम्झौताको (न्यूनतम ५ वर्षको) प्रतिलिपिसहित जग्गाको स्वामित्व वा भोगाधिकारको प्रमाण–पत्र (कानूनी आधार खुलेको), कुल लागतको कम्तीमा ५० प्रतिशत व्यहोर्ने क्षमता रहेको पुष्टि गर्ने प्रमाण र कागजात, व्यवसाय सञ्चालनको लागि स्थानीय तहको सिफारिस–पत्र, विगत तीन वर्षमा नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायबाट सम्झौता गरी न्यूनतम तीन लाख वा सो भन्दा बढी उस्तै प्रकृतिको कार्यक्रममा अनुदान प्राप्त नगरेको स्व–घोषणा पत्र र विज्ञापनमा तोकिए बमोजिमका शर्त आवेदकले पालना गर्नुपर्ने छ ।

त्यसैगरी, कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया अनुसार सञ्चालित कार्यक्रम सम्पन्न भए पश्चात कम्तीमा तीन वर्षसम्म निरन्तरता दिनुपर्नेछ । अन्यथा अनुदान सम्बन्धी सञ्चालन प्रक्रियामा उल्लेख भए अनुरूप अनुदानको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सकिनेछ । तर कुनै प्रकारको काबु बाहिरको
परिस्थितिबाट क्षति भएको अवस्थामा भने कारवाही हुने छैन ।

प्रकाशित मितिः   २३ कार्तिक २०७६, शनिबार ०८:०६