आदरणीय जीतबहादुर शाहज्यू जिशिअ, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेत । आधारभूत तहमा करिब ९८ प्रतिशतभन्दा बढी खुद भर्नादर भएको र ९५ प्रतिशत भन्दा बढी साक्षरता प्रतिशत रहेको तथा एउटा विश्वविद्यालय...