दैलेख आफैमा सुन्दर, सभ्य र भव्य जिल्ला हो । यहाँको पहिलो पहिचान धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र नै हो । विकास क्रमसँगै यतिबेला पर्यटन प्रबद्र्धन हुँदै दैलेख जलविद्युतको उर्वरभूमिका रूपमा...