परिचयः पोष्ट हार्भेष्ट क्रियाकलाप भन्नाले बाली उत्पादन पश्चात् उत्पादित वस्तुलाई बिक्री स्थलसम्म पु¥याउँदा थप नोक्सानी हुनबाट बचाइ राख्ने तथा बजारयोग्य गुणस्तरीय उपजका लागि गरिने कार्यहरू (सफाइ गर्ने, केलाउने, ग्रेडिङ...

कन्य च्याउ खेती

सजोर काजु र ओष्ट्राटस गरी दुई जातको कन्ये च्याउ पाइन्छ र खेती पनि गरिन्छ । कन्य च्यनउको खेती परालमा गरिन्छ । तर पराल बाहेक मकैको खोया, खोस्टा काठको धुलोमा...