पृष्ठभूमि उदारवादका आधारभूत मान्यताहरूको अभ्यास नेपालमा धेरै पहिलादेखि हुँदै आएको छ । यद्यपि, आर्थिक उदारीकरणको अभ्यास भने २०४६ सालपछि भएको मानिन्छ । यस आलेखमा नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको इतिहास र...

  कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ वर्ष पुगिसकेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०८०/०८१ सम्म गरी सात वटा आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेको छ । आर्थिक...

नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि उल्लेख गरिएको छ, जसमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहको अधिकारमा रहने लेखिएको छ । साथै स्थानीय करसमेत स्थानीय...

कर्णाली प्रदेशमा उपभोग हुने अधिकांश सामग्री वीरेन्द्रनगरबाट जाने हुँदा वीरेन्द्रनगर पश्चिम नेपालकै प्रमुख व्यापारिक एवम् शैक्षिक केन्द्रको रूपमा रहेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा क्रमशः बस्तीहरूको विकास भइरहेको छ । नगरपालिकाको केन्द्रतिर...

फुटपाथ व्यवसायलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन नेपाल मात्र नभइ विश्वभरीको सरोकारको विषय हो । कतिपय स्थानमा नीतिगत समाधानको उपायद्वारा फुटपाथ व्यवसायको उचित व्यवस्थापन पनि गरिएको छ । यस आलेखमा विश्वका...

बिक्रीको लागि स्थायी रूपमा निर्मित संरचनाविना नै सामानहरू बिक्री गर्ने व्यक्तीलाई फुटपाथ व्यवसायीको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । फुटपाथ व्यवसायीलाई पनि दुई प्रकारले व्याख्या गर्ने गरिन्छ । पहिलो, जो सधैँैभरी...