सामान्य भाषामा कुनै खास आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरणसहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको संगालोलाई बजेट भनिन्छ । एक वर्षभित्र तोकिएको निश्चित साधन–स्रोतबाट सम्पन्न गर्न लक्ष्य राखेका आर्थिक, सामाजिक,...

विषय प्रवेश उपलब्ध उत्पादनका साधनहरूको कुशल उपयोग एवम् व्यवस्थापनका लागि राज्यको सचेत, नियोजित र लक्ष्यपरक भूमिका नै योजनाबद्ध विकासको मूल मर्म हो । अर्थतन्त्रमा राज्यको संलग्नता वा भूमिका परिभाषित...

कुनै पनि अर्थतन्त्रका चार अङ्ग हुन्छन्–उपभोग, उत्पादन, विनिमय र वितरण हुन्छन् । यी सबैको क्रियाशीलता सन्तुलित ढङ्गले हुँदा मात्र देश विकासले पाइला चाल्न सक्छ । आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुन्छ । नागरिकको जीवनस्तरमा...

विकेन्द्र ढकाल कुनै पनि मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने वैधानिक संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र हो । यो मुलुकको नीति निर्माणमा सहयोगी र कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार संयन्त्र मात्र होइन, सेवा र विकासको...