घुर्मैलो राजनीति

खरोविचार सामान्य दिमागले अरु व्यक्ति तथा घटनाको र असाधारण दिमागले विचारको वकालत गर्छ । वकालत गर्न विचार नै उठ्नु पर्छ । विचार उठ्न नसके साँचोमा ढाल्न वर्ग संघर्षका विषयहरूको राम्रो जानकारी...