कविता

माघ टु लौव बरस हुइटो

मानबहादुर चौधरी ‘पन्ना’

माघ टु लौव वरष हुइटो
माघ टु मुक्तिक दिवस हुइटो
माघ टु सद्भावके प्रतिक हुइटो
माघ टु मेलमिलापके प्रतिक हुइटो ।

हरेक साल सबजन माघ मनैठ
हरेक साल टुुहार नाउँम महोत्सव कर्ठ
हरेक साल टुहार नाउम नाच नौटङ्की कर्ठ
हरेक साल लर्कासे बुह्राइलसम लौव लुगा घल्ठ
तर,
लौव जोश जाँगर हुइल ठर्या निदेख्ठु
लौव उमङ्ग उत्साह ब्वाकल बठिन्या निदेख्ठु
टुहिन लौव बरषम लौव उमङ्ग दिह निस्याकठुइट
मुक्तिक दिवसके दिन फेन हमार निर्दोेष दादुभैया बन्दी बनल बनल बाट
हर माघम नेतन हमार माघ महोत्सवम आख
मिठ आश्वासन किल देठ
थारु अन्यायम परल बाट
निर्दोष मनै जेलम परल बाट
स्वाझ सिधासाधा मनै शकुनीक खेलम परल बाट ।
आजसम यी सब थारु सहटी बाट
सद्भाव सहिष्णुताके रटान सरकार कर्टि रहठ
खै,
का कारणले सरकार हमन कर्या नजरले हेर्टि रहठ
हमार हक अधिकारप्रति सद्भाव निदेख्ठु
एक्क देशक नागरिकम फेन समानता निदेख्ठु
हरेक वरष माघ महोत्सव मनैलक,
गीत गैलक फगट फगट देख्ठु ।
ओहमार,
जात्तिक मुक्तिक डगर खोज्देउ टु
समानता,सदभावके डगर खोज्देउ टु
थारुन दासताके नजरसे केल हेर्ठ
हमार हक अधिकारके सहर खोज्देउ टु
माघ टुहार नाउम कत्रा मनै दुखके गीत फे गैठ
माघ टुहार नाउँम कत्रा मनै खुशीक गीत फे गैठ
माघ टुहार नाउँम कत्रा मनै मुक्तिक गीत फे गैठ
माघ टुहार नाउँम रहरके गीत फै गैठ ।

तर,
टुहार सुग्घर गीतम फे आधुनिकताके अश्लिल फुलकुमारी केल देख्ठु
शब्दक अर्थ निबुझ्ना डिजेक ढ्वाङ्ग केल देख्ठु
मदहोस हुइल ठर्या बठिन्न्के स्वाङ्ग केल देख्ठु
मही दुख लागठ,
म्वार पुस्ता माघमसे का सिखट ?
भर्खरिक भैयाबाबु हुक्र संस्कृतिसे का सिखट ?
म्वार बुदिबुबा नट्या नटिनेन् का सिखाइट ?
खै काहाँ कमजोरी हुइटा ?
आज म्वार संस्कृति रुइटा
आधुनिकताके फरिया पेहर्ख घिनलग्टिक हुइटा ।
काखर कि,
माघ टुहार गीत मृदङ्ग त हमार पहिचान हो
माघ टुहार नाच त हमार चिन्हारी हो
हमार पुर्खनके सैदान हो
ओहमार माघ,
अर्जी लगाइटु, बर्जि लगाइटु
सक्कु युवा पुस्ता हुकहन
गाउँबस्तीक गोचीगोचा हुकहन
आधुनिकताम रमैटी रलक फुलकुमारी हुकहन
सबजहन लौव जोश ओ जाँगर देउ
गीतबासके सुग्घर मागर देउ
ठुन्यार भावना ओ लौव उमङ्ग देउ
आफन हक अधिकारके लाग लर सेक्ना जङ्ग देउ
हे मोर डाइबाबा
हे मोर बुदी बुबा
हे मोर काकी काका
आफन पुस्तन असल संस्कार ओ ढङ्ग देउ
छात्री असक जोधा विर बिरङ्गनके सङ्ग देउ ।

प्रकाशित मितिः   ११ माघ २०७९, बुधबार ०५:०२