नेपालको संविधानमा उल्लेख गरेबमोजिम नेपालमा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माध्यामिक शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकारण नेपाली नागरिकले शिक्षा ग्रहण गर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार सरह नै स्थापित...