दुई गन्तव्यहरू जोड्ने भौगोलिक फासलालाई सडक भनिन्छ । यातायातका साधनहरूमार्फत् यात्रा सहज बनाउने पूर्वाधारका अरु साधनहरूको ओसार–पसार तथा खाद्य तथा अन्य ठोस पदार्थहरूको निकासी पैठारीका लागि अति आवश्यक माध्यम...