सूर्यनारायण पुरी मूलतः देशको संरचना फेरिएसँगै विकासका लागि योजनाहरू माग गर्ने निकाय गाउँ–गाउँसम्म आइपुगेका छन् । ती निकायहरूमा कस्ता पदका कर्मचारीहरू रहन्छन् भन्ने पनि खाका स्पष्ट नै छ ।...