सर्वप्रथम त म राजनीतिलाई आफूले बुझे अनुसार परिभाषित गर्न चाहन्छु । देश अथवा राज्य सञ्चालन गर्ने सही नीतिलाई राजनीति भनिन्छ । राजनीति गर्ने तरिका हरेक व्यक्ति अनुसार फरक हुने...