प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनि नेपालको संविधानको धारा ३५ मा व्यवस्था गरिएको छ ।...

शेरबहादुर खत्री ‘कञ्चन’ डा. गोविन्द केसीलाई लगाइएको अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा आफ्नो योग्यता र उमेर सम्बन्धी प्रश्न उठेपछि त्यो पुष्टि गर्नुपर्नेमा कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त तोडेर प्रश्न गर्नेहरू उपर मुद्दा...