हामी कस्तो समाजमा बाँचिरहेका छौं भने जहाँ पुरुषको जयजयकार हुन्छ । त्यहीं महिलामाथि ज्याजदी भइरहेको छ । हाम्रो समाज नारी पतनको खुशीयाली मनाउन लागिपरेको छ । नभए किन आफ्नै...

लुकेका कुरा

प्रत्येक मानिसहरूसँग, प्रत्येक चिजवस्तुहरूसँग केही न केही कुरा, कुनै न कुनै कुरा लुकेको हुन्छ । अथवा कारणवश लुकाइएको हुन्छ वा लुकाउन बाध्य पारिएको हुन्छ । ती लुकेका वा लुकाइएका...