एउटा देश

एउटा देश थियो, त्यहाँ विभिन्न किसिमका राम्रा–राम्रा व्यक्तिहरू र राष्ट्रप्रति माया भएका अथवा राष्ट्रभक्तिहरूको कमी थिएन । उक्त देशको वरपर चारैतिरबाट जंगलले नै घेरिएकोले उक्त देश अझै सुन्दर देखिन्थ्यो...