राम वि शाम प्रिय भेडा जनताहरू, छोटो कार्यकालको लामो सम्झना । म यहाँ सन्चै छु । सन्चो भएर नै हजुरहरूलाई सानो पत्र लेख्दै छु । बरु प्रिय जनताको खबर...