शिक्षा तिमी

ज्ञानको ज्योति छर्नैपर्ने, कति तिम्रो दुःख अन्धकारलाई हटाइकन, बन्ने तिमी सुःख खराबलाई असल बनाइ, हटाइ अन्धकारपन असल नागरिक बनाउन, कति कसरत शान्ति कायम गर्नलाई, दियो बाल्ने तिम्रो माया र...