निःसन्तान आमा

सहरको छेउमा एउटा चिटिक्क परेको घर थियो । घर जस्तै चिटिक्क परेको सानो परिवार थियो, त्यस घरमा ईश्वरको श्रीमती लक्ष्मी र उनका भाइ गोपाल थिए । ईश्वर र गोपाल...