सुर्खेतको सबैभन्दा सानो चिङ्गाड गाउँपालिकामा जम्मा ६ वटा वडाहरू छन् । साविकको रजेना गाविसलाई हाल वडा नम्बर १, रानीवासलाई २, मटेलाको वडा नम्वर ६ देखि ९ लाई वडा नम्वर...