आमाको सपना

वरिपरि हरिया डाँडाबीचमा सम्म परेको जमिनमा सानो र सुन्दर बस्ती थियो । त्यस बस्तीकोमाझमा एउटा सेरे नाम गरेको मानिसको सानो झुपडी थियो । सेरे त्यस सुन्दर बस्तीको बासिन्दा र...