सुर्खेतमा स्थापित लगभग ६०० सहकारी संस्थाहरूमध्ये धेरै सहकारी संस्थाहरू अझै पनि आन्तरिक रूपमा पल्र्स विश्लेषण नगर्ने र सोका लागि अन्तिम लेखापरीक्षकको भरपर्ने गरेको पाउँछौं । केही लेखापरीक्षकले पल्र्स विश्लेषण...